Magická noc

/ skladatel - Nikolas, text - happy /

 

Emi       //        Ami, G, Hmi, Ami       //      /: Emi, F, Emi :/

Čas den už zhasíná                                     Emi, G, Ami, Emi

Noc kouzel začíná

Pod křídly temnoty blíží se již

 

Kdo strach máš – utíkej                              Emi, G, Ami, Emi

Nastává běsů rej

Andělů padlých, co pozvednou číš

 

RF :   Magickou nocí dnes ožije sál               Emi, F, Emi

         Navěky proklet buď, kdo by si stál      Emi, F, Hmi

 

mezihra :  Hmi, Ami, C*mi, Ami

sólo :       Emi, F, Emi         4x     

 

Emi                                                 

V tvých očích znamení                                  Emi, G, Ami, Emi

Nad hroby z kamení

Skláním se, cítím ten pekelný žár

 

My smyslů zbavení                                        Emi, G, Ami, Emi

Kde život pramení

Vzdáváme čest duším nesmrtelným

 

RF :    Magickou nocí dnes ožije sál                   Emi, F, Emi

          Betelný hadry sis na tělo vzal                  Emi, F, Emi

          Navěky proklet buď, kdo by si stál           Ami, B, Ami

          a půlnoc zvolá, že věků je král                 Emi, F, Emi

Emi